Jaarverslag over 2020

Als gevolg van de pandemie Corona is er in begin 2021 geen jaarvergadering over het kalenderjaar 2020 gehouden.
Wel heeft de secretaris onderstaand jaarverslag gemaakt.

Jaarverslag van de vereniging over 2020

Een zeer bewogen jaar
Het verenigingsjaar 2020 was een zeer bijzonder jaar met de uitbraak van Corona besmettingen in maart. Daardoor zijn vanaf 12 maart alle activiteiten van onze vereniging noodgedwongen gestopt.

Ledenbestand
Ook dit jaar waren er weer veel veranderingen in ons ledenbestand. Aan het begin van 2020 waren er 52 leden. We denken allereerst aan het onverwacht overlijden van Tonnie Haarman uit groep 3. Wij zullen hem missen en met respect aan hem blijven denken. Door ziekte en om andere redenen hebben we als leden uitgeschreven:
Piet Kruisdijk, Anny Boxebeld, Riekie Scheperman en Piet Ramaaker. Een woord van welkom aan de nieuwe leden Piet Woldberg en Josephine Kamphuis. We hopen dat zij lang en in gezondheid lid kunnen blijven. Aan het einde van 2020 waren er 49 leden. We hopen in 2021 weer een aantal nieuwe leden welkom te kunnen heten.

Sportavonden en leiding
Het afgelopen jaar zijn er 8 sportavonden in de zaal gehouden en daarnaast op 23 januari de jaarvergadering met een gezellige bowlingavond. De afsluiting van het seizoen met een fietstocht in juli is niet doorgegaan. De sportavonden stonden onder leiding van fysiotherapeut Mark Pieters, waarvan Henk Kampman één keer, en verpleegkundige Gemmie Scholten.

Organisatie en afmelden
We werken met drie groepen met zoveel mogelijk gelijk niveau. Als je een week vooruit al weet dat je niet komt sporten, dat graag op tijd doorgeven, dan is een andere groepsindeling mogelijk. Als je op het laatste moment verhinderd bent kun je je ook afmelden bij één van de leden van je eigen groep of van het bestuur.

Reanimatiecursus
Begin dit jaar is, evenals in voorgaande jaren, in het gebouw Helpende Handen voor negen leden een herhalingscursus reanimatie georganiseerd. Dit is verzorgd door stichting reanimatieopleiding Raalte.

Contributie
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 120 per jaar, € 30 per kwartaal, te innen op dag 25 van januari, april, juli en oktober. In 2020 is alleen contributie betaald in januari, daarna is de inning stopgezet. Het bestuur laat weten dat de hoogte van de contributie nooit een reden tot opzeggen mag zijn.

Rabo ClubSupport
In oktober hebben we actie gevoerd bij klanten van de Rabobank om te stemmen op onze vereniging. Het resultaat was met een bedrag van € 298 verrassend. We roepen de leden op om ook in 2021 weer actief de leden van de bank te benaderen.

Nog een paar punten
• de interessante website van onze vereniging kun je vinden op www.hartinbewegingsalland.nl
• het mobiele telefoonnummer van onze vereniging in de zaal is 06 45 64 77 27
• draag tijdens het sporten geen horloges en sieraden en laat niets van waarde achter in de kleedkamer
• parkeren kan op het parkeerterrein van het gemeentehuis en niet tussen de gebouwen

Dank
Het bestuur brengt dank aan Harm Pol voor het regelmatig plaatsen van foto’s en het bijhouden van de website, en aan Jo Kemper, die aan het eind van elke sportavond de doucheruimte schoonmaakt, hartelijk bedankt voor de goede zorgen.

Namens het bestuur van de vereniging, Jan Luchtenberg, secretaris

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *