Wat doen wij

De vormen van sport

Ieder sportuur is opgedeeld in 3 blokken. In blok 1 vindt de warming-up plaats en is men bezig met diverse rek- en strekoefeningen. Ook worden, afwisselend van tempo, rondjes door de zaal gelopen.
In blok 2 wordt meestal een balsport gedaan waarbij soms wat extra inspanning van de deelnemers wordt gevraagd. In blok 3 een teambalsport (m.n. volleybal) of wat meer individueel (b.v. badminton).
Maar hoe dan ook: er wordt geen prestatie verwacht !
     

De leiding

De sportleiding wordt verzorgd door een professioneel sportleider in de persoon van een fysiotherapeut die ook speciale HIB-opleidingen heeft gedaan. Deze opleidingen worden met regelmaat bijgehouden.

Daarnaast is standaard een verpleegkundige aanwezig die (indien nodig) medisch kan ingrijpen.

Faciliteit

De vereniging is in het bezit van een externe hartdefribillator (AED). Dit apparaat is standaard bij het sporten aanwezig. De sportleider, verpleegkundige en enkele leden zijn opgeleid hiermee om te gaan. Regelmatig vinden herhalingstrainingen reanimatie en gebruik AED plaats.

Uiteraard is tevens een calamiteitenplan vastgesteld.