Wat doen wij

De vormen van sport

Ieder sportuur is opgedeeld in 3 blokken. In blok 1 beginnen we met een warming-up en doen we rek- en strekoefeningen. Ook lopen we afwisselend rondjes door de zaal.
In blok 2 doen we meestal een balsport waarbij soms wat extra inspanning van de deelnemers wordt gevraagd. In blok 3 een teambalsport (m.n. volleybal) of wat meer individueel (b.v. badminton).
Maar hoe dan ook: er wordt geen prestatie verwacht !
     

De leiding

De sportleiding wordt verzorgd door een professioneel sportleider in de persoon van een fysiotherapeut die ook speciale HIB-opleidingen heeft gedaan. Deze opleidingen worden met regelmaat bijgehouden.

Faciliteit

Daarnaast is standaard een verpleegkundige aanwezig die (indien nodig) medisch kan ingrijpen.

De vereniging is in het bezit van een Automatische Externe Defribillator. AED. Dit apparaat is standaard bij het sporten aanwezig. De sportleider, verpleegkundige en enkele leden zijn opgeleid hiermee om te gaan. Regelmatig vinden herhalingstrainingen reanimatie en gebruik AED plaats.

Uiteraard is tevens een calamiteitenplan vastgesteld.