Wie zijn wij

De vereniging

De recreatie (sport-) vereniging Salland is in 1989 opgericht om te voldoen in de behoefte aan sportmogelijkheden voor ex-hartpatiënten.
Tot ca. 30 jaar geleden was het zo dat, indien men een hartprobleem had gehad, sporten uit den boze was.

Een stukje geschiedenis

Er vond een ommekeer in denken plaats. Cardiologen kwamen tot de conclusie dat voorkomen beter was dan genezen. Zij begonnen in toenemende mate ex-hartpatiënten te adviseren te gaan bewegen, te gaan sporten. Dit sporten diende wel op verantwoorde wijze te gebeuren. Hieronder verstond men: sporten onder leiding van professionals die wisten wat ze deden.
Aangepast aan de doelgroep dus.
De Stichting Hart in Beweging (HIB) werd opgericht, eveneens door een cardioloog, en deze stichting begon met het organiseren van specifieke trainingen voor sportleiders met de bedoeling dat deze mensen sport gingen geven aan de doelgroep: ex-hartpatiënten. (De St. HIB is in 2009 na fusie met patiëntenverenigingen opgegaan in De Hart & Vaatgroep.) Vanaf 1 januari 2018 is de naam van De Hart&Vaatgroep gewijzigd in HARTERAAD.

Zo ontstond ook de Recreatie (sport-) vereniging voor ex-hartpatiënten “Salland” in Raalte.

De Leden

De vereniging heeft ongeveer 55 actieve sporters als leden. Deze zijn onderverdeeld in 3 groepen die elke donderdagavond gaan sporten in een zaal van school de Horizon in Raalte.
Er zijn ongeveer 10 vrouwelijke sporters, die voor het merendeel in groep 1 meedoen.
Opmerking
Deelnemers hoeven geen angst te hebben dat er (te) veel van hen verwacht wordt.
Er is geen prestatiedruk en iedereen kan, als er behoefte aan is, tijdens de activiteiten gewoon wat rust nemen. Dit wordt door zowel leiding als medesporters volledig gerespecteerd!

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Joke Houwen, voorzitter
  • Jan Luchtenberg, secretaris
  • Bernard van Dam, penningmeester
  • Rob v.d. Vechte, lid
  • vacature

De sportleiding:

  • Mark Pieters (fysiotherapeut)
  • Gemmie Scholten (verpleegkundige)