Wie zijn wij

De vereniging

De Recreatiesportvereniging Salland is in 1989 opgericht om te voldoen in de behoefte aan sportmogelijkheden voor ex-hartpatiënten.
Tot ongeveer 30 jaar geleden was voor iemand met hartproblemen sporten uit den boze.

Een stukje geschiedenis

Er vond een ommekeer in denken plaats. Cardiologen kwamen tot de conclusie dat voorkomen beter was dan genezen. Zij begonnen in toenemende mate ex-hartpatiënten te adviseren te gaan bewegen, te gaan sporten. Dit sporten diende wel op verantwoorde wijze te gebeuren. Hieronder verstond men: sporten onder leiding van professionals die wisten wat ze deden.
Aangepast aan de doelgroep dus.
De Stichting Hart in Beweging (HIB) werd opgericht en deze stichting begon met trainingen voor sportleiders met de bedoeling dat deze mensen sport gingen geven aan de doelgroep ex-hartpatiënten. Later ontstond de patiëntenvereniging HARTERAAD waar ook de Recreatiesportvereniging voor ex-hartpatiënten “Salland” in Raalte bij aangesloten is. Harteraad is de patiëntenorganisatie die opkomt voor de belangen van 1,4 miljoen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaring van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is en vertegenwoordigt hen bij overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals. Harteraad is partner van de Hartstichting. Informatie over hoe Harteraad werkt en wat zij doet is via de website www.harteraad.nl verkrijgbaar.

De Leden

De vereniging heeft ongeveer 50 leden. Deze zijn onderverdeeld in 3 groepen die elke donderdagavond gaan sporten in een zaal van school de Horizon in Raalte.
Er zijn ongeveer 10 vrouwelijke sporters, die voor het merendeel in groep 1 meedoen.
Opmerking
Deelnemers hoeven geen angst te hebben dat er (te) veel van hen verwacht wordt.
Er is geen prestatiedruk en iedereen kan tijdens de activiteiten gewoon wat rust nemen. Dit wordt door zowel leiding als medesporters volledig gerespecteerd!

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Klaas Vonk, voorzitter
  • Jan Luchtenberg, secretaris
  • Bernard van Dam, penningmeester
  • Robby van der Vechte, lid
  • Tonny Neuleman, lid

De sportleiding:


Mark Pieters (fysiotherapeut)

Nick Holterman (EHBO)