Jaarvergadering en bowlen 25 januari 2024

Jaarvergadering 2024

Op donderdag 25 januari 2024 is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in een ruimte van Bij Een in Heino.

Wat punten uit de vergadering:

 1. Na de vorige vergadering heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden: Johan Wolfkamp vervangt Bernard van Dam als penningmeester. De voorzitter bedankt Bernard en heet Johan hartelijk welkom als penningmeester.
 2. De notulen van de vergadering van 26 januari 2023 waren rondgestuurd en gaven geen aanleiding tot het stellen van vragen hierover.
 3. Ook het jaarverslag over 2023 was rondgezonden en leidde niet tot vragen of opmerkingen.
 4. Toelichting op het financieel jaarverslag + de cijfers. Ondanks een lager rendement over 2023 is het bestuur toch van mening de contributie niet te verhogen. Wel wordt nu al aangegeven dat dit over een jaar wel het geval zal zijn.
 5. Verslag kascommissie: de penningmeester wordt décharge verleend. De kascommissie wordt bedankt en er wordt een nieuw lid benoemd voor de controle over 2024.
 6. Enkele opmerkingen van de sportleider: Hij is in de laatste maanden van 2023 behoorlijk ziek geweest maar knapt nu zienderogen op. Hij is op prima wijze waargenomen door Henk Kampman uit Ommen waarvoor hartelijk dank! Als motto geeft hij jaarlijks mee: Denk aan elkaar en houd rekening met elkaar.
 7. Rondvraag: Er waren geen vragen
 8. Sluiting

Hieronder volgt het

Na afloop van de vergadering ging het gezelschap naar de bowlingruimte van Bij Een. Tot verrassing van velen bleek dat deze ruimte met voorzieningen was aangepast aan de moderne eisen/verwachtingen om te bowlen. Geheel gedigitaliseerd!

Jaarverslag secretaris van de vereniging over 2023

Het jaar 2023

Het jaar 2023 was gelukkig weer een jaar zonder al te veel beperkingen. Alleen Mark moest door ziekte vanaf eind november verstek laten gaan. 1 sportavond viel uit omdat er géén vervanging was; de andere donderdagen werden door Henk Kamphuis opgevangen. We hebben een nieuwe penningmeester kunnen benoemen: Johan Wolfkamp. We hebben Bernard bedankt voor zijn vele jaren werk als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur heeft op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Op 29 juni hebben we een fietstocht gehouden, waarvoor veel belangstelling was.

Ledenbestand   Ook dit jaar waren er weer veel veranderingen in ons ledenbestand. Aan het begin van 2023 waren er 47 leden. Door ziekte en om andere redenen hebben we een aantal leden uitgeschreven. Maar ook konden we weer wat nieuwe leden verwelkomen. Aan het einde van 2023 waren er 43 leden.

We hopen van harte dat we ook in 2024 weer een aantal nieuwe leden kunnen begroeten. In januari 2024 komt er weer een wervend artikel in de Raalter Koerier.

Sportavonden en leiding  We hebben in januari 2023 een jaarvergadering zonder bowlen, gehouden. De sportavonden stonden onder leiding van fysiotherapeut Mark Pieters en als vervanger  Henk Kampman. Onze EHBO-er was Nick Holterman;  Rinus van Essen en Ineke Reimink zijn als vervangers ingevallen.

Organisatie en afmelden

We werken met drie groepen met zoveel mogelijk gelijk niveau. Als je een week vooruit al weet dat je niet komt sporten, dat graag op tijd doorgeven, dan is een andere groepsindeling mogelijk. Als je op het laatste moment verhinderd bent kun je je ook afmelden bij één van de leden van je eigen groep of van het bestuur.

Reanimatie herhalingscursus   Dit voorjaar hebben vijf leden deze cursus van de stichting reanimatieopleiding Raalte weer gevolgd.

Contributie  Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 120 per jaar, € 30 per kwartaal, te innen op dag 25 van januari, april, juli en oktober.

Rabo ClubSupport  In oktober hebben we actie gevoerd bij leden van de Rabobank om te stemmen op onze vereniging. Het resultaat was met een bedrag van € 323 verrassend. We roepen de leden op om ook in 2024 weer actief de leden van de bank te benaderen, want elke stem telt en het bedrag is voor onze vereniging zeer de moeite waard!

Nog een paar punten

 • de interessante website van onze vereniging kun je vinden op www.hartinbewegingsalland.nl
 • het mobiele telefoonnummer van onze vereniging in de zaal is 06 45 64 77 27
 • draag tijdens het sporten geen horloges en sieraden en laat niets van waarde achter in de kleedkamer
 • parkeren kan op het parkeerterrein van het gemeentehuis en niet tussen de gebouwen

Dank De website is dit jaar weer aangepast en bijgehouden door Harm Pol met dank voor de goede verzorging.

Namens het bestuur van de vereniging,

Jan Luchtenberg, secretaris

=============================================================================

Bowling

Na afloop van de vergadering ging het gezelschap naar de bowlingruimte van Bij Een. Tot verrassing van velen bleek dat deze ruimte met voorzieningen was aangepast aan de moderne eisen/verwachtingen om te bowlen. Geheel gedigitaliseerd!

Het was weer leuk om in 4 groepen tijdens het bowlingspel met de ballen zoveel mogelijk kegels omver te krijgen. En nu alles gedigitaliseerd is was het ook voor iedereen goed te volgen. Alle punten die vergaard werden kwamen voortdurend in beeld. En het was natuurlijk prachtig als iemand een strike gooide!

De resultaten in behaalde punten waren nogal uiteenlopend maar het gaat immers om het spel en niet om de punten. Hoewel……

Gerard Schokker behaalde bij de mannen de meeste punten, gevolgd door Gerard Dijkman en Johan Wolfkamp.  Bij de dames was het Corry Bril die won, gevolgd door Anja van Heijst en Mariet Grootentraast. Bij de dames verdiende Josefine Kamphuis en bij de heren was het Gerard Mars die de poedelprijs in de wacht sleepte!

Gefeliciteerd iedereen!

Tenslotte is bij monde van Bernard van Dam de sportleider Mark nog eens bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de club!

Het was een heel gezellige avond en we kijken weer uit naar volgend jaar.

Alle fotos’ zijn te zien in de pagina GALLERIJ en worden door aangeklikt te worden in groter formaat zichtbaar.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *